کتاب ها:

ریاضی

 • ریاضی

پایه ی :

چهارم دبستان

 • اول دبستان
 • پنجم دبستان
 • چهارم دبستان
 • دوم دبستان
 • سوم دبستان
 • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

 • فصل اول
 • فصل پنجم
 • فصل چهارم
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل ششم
 • فصل هفتم

درس 1

( فصل اول )

مسابقه ی دیوار چینی

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

الگوها

پرندگان خشمگین

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

معرفی میلیون

جایزه گیر

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

عدد نویسی

نجات تخم پرنده

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

عدد نویسی

توپ بازیگوش

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

ماشین های ورودی و خروجی

درس 2

( فصل دوم )

پول رسان

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق کسر ها

نجات هلیکوپتر

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

ضرب عدد در کسر

مسیر کسر ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

شناخت کسر ها

دو با مانع

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

تساوی کسر ها

درس 3

( فصل سوم )

گلف و تقریب

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

محاسبه های تقریبی

سکوی پرتاب

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

محاسبه ی حاصل ضرب

قله نورد

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

ضرب دو عدد دو رقمی

پرتاب نیزه

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

تقسیم بر عدد دو رقمی

بمب

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

تقسیم و بخش پذیری

درس 4

( فصل چهارم )

مسابقه اندازه گیری

ریاضی

چهارم دبستان

فصل چهارم

اندازه گیری طول

زاویه ساز

ریاضی

چهارم دبستان

فصل چهارم

اندازه گیری زاویه

مسابقه سرعت

ریاضی

چهارم دبستان

فصل چهارم

اندازه گیری زمان

درس 5

( فصل پنجم )

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

جمع و تفریق اعشاری

جدول دو به دو

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

عدد مخلوط و عدد اعشاری

فرار از تمساح

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

ارزش مکانی عدد های اعشاری

برکه قورباغه ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

عدد مخلوط

درس 6

( فصل ششم )

نجات از آتش

ریاضی

چهارم دبستان

فصل ششم

مساحت متوازی الضلاع و مثلث

پنالتی

ریاضی

چهارم دبستان

فصل ششم

محیط و مساحت

مسابقه کامیون ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل ششم

چهار ضلعی ها

عمود موازی

ریاضی

چهارم دبستان

فصل ششم

عمود موازی

درس 7

( فصل هفتم )

عملیات گریز

ریاضی

چهارم دبستان

فصل هفتم

احتمال

نمودار

ریاضی

چهارم دبستان

فصل هفتم

نمودار خط شکسته

ما در شرکت ویرا آموزگار ایساتیس بدنبال ایجاد تحول در شیوه آموزش فرزندان این سرزمین هستیم و این کار رو با تولید اپلیکیشن روبویاد که پر از بازی های جذاب و هیجان انگیز و متنوع برای همه موضوعات کتاب ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی هست،شروع کردیم. روبویاد اپلیکیشنی که واقعاً یادگیری ریاضی رو برای بچه ها لذت بخش میکنه و به درک عمیق مطالب درسی کمک می کنه

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان احمدی روشن - واحد 108

09052960072

viraamoozegar@gmail.com

کلیه حقوق برای شرکت ویرا آموزگار ایساتیس محفوظ است