کاربر عزیز روبویاد این نسخه از اپلیکیشن "روبویاد" منسوخ شده است. لطفا ابتدا نسخه فعلی را از دستگاه خود حذف کنید سپس نسخه جدید درس بازی را از بازار یا وبسایت ما دانلود کنید. logo